^Do góry
  
  
  
Get Adobe Flash player

Gościmy

Odwiedza nas 11 gości oraz 0 użytkowników.

KONKURS RECYTATORSKI

NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE TUPTUSIE zaprasza wszystkie dzieci 5,6 letnie z gminy Krzeszowice na konkurs recytatorski pt.„ZACZAROWANE WIERSZE JANA BRZECHWY” w dniu 04.11.2016r.
od godz. 8:30 do godz. 14:00.

Zgłoszenia prosimy składać do dnia 28.10.2016r. (piątek).

Serdecznie zapraszamy!

REGULAMIN

 

I GMINNEGO PRZEDSZKOLNEGO PRZEGLĄDU RECYTATORSKIEGO

„ZACZAROWANE WIERSZE JANA BRZECHWY”

ORGANIZOWANEGO PRZEZ NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE „TUPTUSIE”
W KRZESZOWICACH W DNIU 04.11.2016r.

I Uczestnicy konkursu

Konkurs adresowany jest do dzieci 5, 6- letnich, uczęszczających do przedszkoli samorządowych, prywatnych oraz oddziałów przy szkołach podstawowych w Gminie Krzeszowice.

II Cele konkursu recytatorskiego

 • propagowanie zamiłowania do literatury dziecięcej wśród dzieci w wieku przedszkolnym;
 • prezentacja dorobku artystycznego młodych recytatorów amatorów z Gminy  Krzeszowice;
 • zachęcanie najmłodszych do odkrywania literatury dziecięcej.

III Warunki uczestnictwa

 • warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie udziału w konkursie w formie pisemnej- nadesłanie pocztą lub osobiście do Organizatora, czytelnie wypełnionej karty zgłoszenia- załącznik nr 1. (Adres Przedszkola: Niepubliczne Przedszkole „Tuptusie” ul. Żbicka 91, 32-065 Krzeszowice);
 • organizator zapewnia dekorację sali związaną z tematyką konkursu.

IV Uczestnicy

 • dzieci 5, 6-letnie.

V Kategorie wiekowe uczestników

 • konkurs recytatorski ukierunkowany jest na dzieci 5,6-letnie z Gminy Krzeszowice, które zechcą zaprezentować indywidualnie swoje umiejętności recytatorskie zgodnie
  z celami konkursu.

VI Ocena uczestników

 • wykonawców będzie oceniać specjalnie powołane przez Organizatora niezależne Jury Konkursu;
 • niezależne Jury będzie brało pod uwagę zgodność z tematyką konkursu;
 • uczestnicy biorący udział w konkursie recytatorskim otrzymają Dyplom Uczestnictwa;
 • organizator konkursu recytatorskiego przewiduje nagrody dla 3 najlepszych uczestników oraz dyplomy uczestnictwa dla przedszkola;
 • werdykt Jury jest ostateczny i nieodwracalny.

VII Termin i miejsce

 • zgłoszenia – należy kierować w nieprzekraczalnym terminie do 28.10.2016 do godz. 14:00;

- osobiście: Niepubliczne Przedszkole „TUPTUSIE” ul. Żbicka 91, 32-065 Krzeszowice;

- pocztą elektroniczną: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

W razie dodatkowych pytań i wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny z nauczycielkami: Sylwia Ostachowska (888 681 221), Dominika Pabis-Czamara (519 136 436), Jolanta Iwanicka (509 968 507); e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • konkurs recytatorski zaplanowany jest na 04.11.2016r. wg godzin ustalonych
  w zależności od liczby uczestników. ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO WYDŁUŻENIA O 1-2 DNI KONKURSU RECYTATORSKIEGO ZE WZGLĘDU NA LICZBĘ UCZESTNIKÓW;
 • uczestnicy o terminie konkursu recytatorskiego zostaną poinformowani telefonicznie;
 • organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu konkursu recytatorskiego
  z powodu nieprzewidzianych okoliczności;
 • miejscem konkursu recytatorskiego jest NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE „TUPTUSIE” w Krzeszowicach, ul. Żbicka 91, 32-065 Krzeszowice.

VIII Postanowienia końcowe

 • organizator konkursu recytatorskiego nie zwraca kosztów przyjazdu uczestników;
 • o godzinie konkursu Organizator powiadamia po terminie zamknięcia zgłoszeń;
 • rodzice/opiekunowie prawni uczestników konkursu recytatorskiego wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka wraz z prezentacją jego wizerunku w celach związanych z konkursem recytatorskim, zarówno na stronie internetowej organizatora, jak i Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach, a także w prasie lokalnej;
 • zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu;
 • sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga ostatecznie Organizator.

IX Termin i forma ogłoszenia wyników

Wszyscy uczestnicy konkursu recytatorskiego „Zaczarowane wiersze Jana Brzechwy” zostaną poinformowani o wynikach drogą elektroniczną w dniu 09.11.2016r.

X Wręczenie nagród

Po ogłoszeniu wyników 3 najlepszych uczestników zostanie poinformowanych drogą elektroniczną w dniu 09.11.2016r. o terminie rozdania nagród. Nagrody zostaną rozdane
w Niepublicznym Przedszkolu „TUPTUSIE”. Dyplomy uczestnictwa w konkursie recytatorskim dla pozostałych uczestników zostaną wysłane pocztą.

NAGRODY ZOSTAŁY UFUNDOWANE ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH PRZEZNACZONYCH NA TEN CEL PRZEZ NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE „TUPTUSIE”.

                     Serdecznie zapraszamy!

 

Załącznik nr 1

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA

I GMINNEGO PRZEDSZKOLNEGO PRZEGLĄDU RECYTATORSKIEGO

„ZACZAROWANE WIERSZE JANA BRZECHWY”

ORGANIZOWANEGO PRZEZ NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE „TUPTUSIE”

W KRZESZOWICACH

 

1. INSTYTUCJA (PLACÓWKA) ZGŁASZAJĄCA

……………………………………………………………………………………………….......

2. IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA

……………………………………………………………………………………………….......

3. NAZWA WIERSZA

…………………………………………………………………………………………………...

4. IMIĘ I NAZWISKO OPIEKUNA

…………………………………………………………………………………………………...

5.KONTAKT Z OPIEKUNEM (NR TELEFONU, E-MAIL)

…………………………………………………………………………………………………...

W celu usprawnienia kontaktów prosimy o podanie numeru bezpośredniego telefonu, który zgodnie z ochroną danych osobowych będzie do dyspozycji wyłącznie organizatora konkursu.

……………………...                                                        …………………………….............

Miejscowość i data                                                           Podpis osoby zgłaszającej Uczestnika

 

Copyright Tuptusie © 2015. Tuptusie Rights Reserved.